Lời hay - Ý đẹp

""

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn Lâm Hà.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Quyết định khen thưởng cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Tuyên (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:32' 19-11-2009
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 634
Số lượt thích: 0 người

Sở Giáo Dục & Đào Tạo Lâm Đồng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BC LÊ QUÝ ĐÔN LÂM HÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 08 /QĐ-KT
Đinh Văn, ngày 27 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc khen thưởng học sinh đạt danh hiệu thi đua Học kỳ I năm học 2007– 2008)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS – BC LÊ QUÝ ĐÔN LÂM HÀ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT được quy định trong Điều lệ trường trung học .
- Căn cứ kết quả thi đua rèn luyện, học tập của học sinh học kỳ I năm học 2007 - 2008
- Căn cứ kết quả phiên họp xét thi đua khen thưởng ngày 27/ 01/ 2008 của Hội đồng sư phạm trường THPT BC Lê Quý Đôn Lâm Hà .

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Nay khen thưởng sinh danh tiên và sinh toàn trong học sinh học kỳ I năm học 2007 – 2008 ( có danh sách kèm theo).

ĐIỀU II : sinh tiên giá trị phần thưởng 30.000đ. Học sinh giỏi toàn diện giá trị phần thưởng 80.000đ .

ĐIỀU III : Tổ hành chính, giáo viên chủ nhiệm và học sinh có tên ở điều I căn cứ quyết định thi hành .

HIỆU TRƯỞNG
Phan Cường ThọSở Giáo Dục & Đào Tạo Lâm Đồng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS & THPT LÊ QUÝ ĐÔN LÂM HÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 08 /QĐ-KT
Đinh Văn, ngày 20 tháng 05 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc khen thưởng học sinh đạt danh hiệu thi đua năm học 2007– 2008)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS – BC LÊ QUÝ ĐÔN LÂM HÀ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT được quy định trong Điều lệ trường trung học .
- Căn cứ kết quả thi đua rèn luyện, học tập của học sinh năm học 2007 - 2008
- Căn cứ kết quả phiên họp xét thi đua khen thưởng ngày 20/ 05/ 2008 của Hội đồng sư phạm trường THPT BC Lê Quý Đôn Lâm Hà .

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Nay khen thưởng sinh danh tiên và sinh toàn năm học 2007 – 2008 ( có danh sách kèm theo).

ĐIỀU II : sinh tiên giá trị phần thưởng 40.000đ. Học sinh giỏi toàn diện giá trị phần thưởng 100.000đ .

ĐIỀU III : Tổ hành chính, giáo viên chủ nhiệm và học sinh có tên ở điều I căn cứ quyết định thi hành .

HIỆU TRƯỞNG
Phan Cường Thọ
Sở Giáo Dục & Đào Tạo Lâm Đồng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS & THPT LÊ QUÝ ĐÔN LÂM HÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 08 /QĐ-KT
Đinh Văn, ngày 20 tháng 05 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc khen thưởng học sinh đạt danh hiệu thi đua năm học 2007– 2008)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS – BC LÊ QUÝ ĐÔN LÂM HÀ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT được quy định trong Điều lệ trường trung học .
- Căn cứ kết quả thi đua rèn luyện, học tập của học sinh năm học 2007 - 2008
- Căn cứ kết quả phiên họp xét thi đua khen thưởng ngày 20/ 05/ 2008 của Hội đồng sư phạm trường THPT BC Lê Quý Đôn Lâm Hà .

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Nay khen thưởng sinh Huy chương điền kinh cấp tỉnh năm học 2007 – 2008 ( có danh sách kèm theo).

ĐIỀU II : sinh đạt huy chương giá trị phần thưởng 100.000đ.
ĐIỀU III : Tổ hành chính, giáo viên chủ nhiệm và học sinh có tên ở điều I căn cứ quyết định thi hành .

HIỆU TRƯỞNG
Phan Cường Thọ
Sở Giáo Dục & Đào Tạo Lâm Đồng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS & THPT LÊ QUÝ ĐÔN LÂM HÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 08 /QĐ-KT
Đinh Văn, ngày 20 tháng 05 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
(Về
 
Gửi ý kiến