Lời hay - Ý đẹp

""

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn Lâm Hà.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Don xin vao Dang

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Vũ Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:38' 20-02-2009
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 1215
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
( ( (

Đinh Văn, ngày 27 tháng 9 năm 2007.

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi bộ THPT BC Lê Quý Đôn – Lâm Hà.

Tôi tên là: Đỗ Vũ Hiệp
Sinh ngày 27 tháng 4 năm 1980, tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Giáo viên.
Trình độ học vấn: Cử nhân Tin học.
Quê quán: Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình.
Nơi ở hiện nay: Số 60, Thôn Yên Bình, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị công tác: Trường THPT BC Lê Quý Đôn – Lâm Hà.
Chức vụ: Giáo viên.
Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 1995, tại trường THCS Phương Công – Tiền Hải – Thái Bình.
Được chi bộ xem xét là cảm tình Đảng ngày 5 tháng 10 năm 2006.
Tại trường THPT BC Lê Quý Đôn – Lâm Hà.
Qua nghiên cứu điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, được sự giáo dục và bồi dưỡng của Chi bộ, của Đoàn thanh niên tôi đã nhận thức được: Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là đại biểu trung thành, là lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.
Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn và phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Chi bộ trường THPT BC Lê Quý Đôn – Lâm Hà xem xét kết nạp tôi vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nếu được kết nạp tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người Đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Người làm đơn
Đỗ Vũ Hiệp
 
Gửi ý kiến